Kvalité

Kvalitetspolicy

  • Vi skall genom att ha en välutbildad personal och moderna arbetsmetoder leverera våra produkter och tjänster i rätt tidpunkt, rätt antal och rätt kvalitet, så att våra kunders krav, behov och förväntan uppfylls.
  • Vi skall skapa långsiktiga relationer med våra kunder, leverantörer och vår personal.
  • Vi skall alla i vårt företag sträva efter att ha en hög serviceanda.
  • Vi skall efter en reklamation från en kund snarast åtgärda detta.
  • Vi skall ha en jämn och stadig kvalitet på utförda arbeten.