ID06

ID06 har utarbetats av Byggbranschen i samverkan (BBIS). Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

Under 2016 kommer det även att finnas ett mobilt bankID

Vi hjälper dig!

ID06